Reklama
Zapomenuté heslo

V čem je NetClick výhodný?

  • nabízíme levnou a kvalitní propagaci
  • můžete využívat mnoho způsobů propagace a výdělku
  • veškeré služby fungují rychle a spolehlivě

V čem jsme lepší než konkurence?

  • disponujeme službami: Fastclick, Megaclick, Speedsurf a Placené emaily
  • na rozdíl od konkurence zde můžete propagovat weby z referal kódem, které mají výdělečnou činnost
  • vaše stránky jsou ihned automaticky schváleny

Registrace

Pro registraci na NetClick vyplňte následující jednoduchý formulář a na váš e-mail bude zaslán aktivační kód.

E-mail:
Heslo:
Heslo znovu:
Souhlasím s podmínkami této stránky

Ochrana osobních údajů:

1) Poskytování osobních údajů

a) Vaše soukromé údaje nesmí být poskytovány 3. osobě, vyjímkou je: admin nebo vedoucí tým, policie
b) Do soukromých údajů se nepočítá vaše id

2) Napadnutí hackery - záloha

a) Vaše údaje(ze zálohy) musí být chráněny proti jiným osobám
b) Pokud bude NetClick napaden hackery, admin nenese plnou odpovědnost (doporučení: heslo zadávejte jiné než máte na vaší emailové schránce)
c) Admin NetClicku se musí snažit útokům hackerů předcházet

Podmínky použití:

1) Účty - ip

a) Na každou domácnost připadá max.5 účtů, max.1 účet na každou osobu
b) Pokud bude na jednu domácí IP více účtů, je zakázáno byt referalem účtu stejné ip
c) Pokud bude na jednu domácí IP více účtů a bude mít účet referála ,který má stejné ip, bude vám referál odebrán

2) Zakázané weby

a) Weby inzeráty a emaily v NetClicku nesmějí být v rozporu ze zákony ČR nesmění obsahovat : známky rasismu, dětskou pornografii atd.
b) Pokud se jedná o stránku na které je pornografie nebo jiné služby od 18 let nebo více, musí být opatřena např: potvrzovacím tlačítkem že uživatel dosáhl požadovaného věku
c) Pokud dojde k porušení této podmínky váš web bude smazán , v případě opakovaného porušování může být smazán i váš účet

3) Podvody a zakázané kódy

a) Do NetClicku je zakázano dávat weby s okny jiných webů (iframe), které by měly špatný vliv na chod zobrazování reklamy
b) Zobrazování reklam je zakázáno jakýmkoliv způsobem narušovat, forma klikání a Speedsurfu smí být spuštěna max. 2x a to v kombinaci Fastclick nebo Megaclick, též je zakázáno NetClick spouštět ve více PC najednou a v iframe
c) Pokud dojde k porušení této podmínky váš web bude smazán nebo odebrány kredity, v případě opakovaného porušování může být smazán i váš účet

4) Propagace - referenčního kodu

a) Při propagaci musí být uvedeny pravdivé informace o NetClick
b) Propagace nesmí nijak poškozovat NetClick

5) Zakázané stránky

a) Do Fastclick, Megaclicku a Speedsurf je zakázáno vkládat webové stránky:
- webové vyhledávače
- sociální sítě
- e-mailové servery

6) Změny

a) Admin si vyhrazuje právo udělat změny v pravidlech či ve stylu, platbách, vzhledu a jiných věcí NetClicku
b) Pokud se změna týká osobních dat je admin povinen informovat uživatele týden předem, emailem nebo pomocí jiné komunikace
c) Změna nesmí být tak velká že by ohrožovala vaše velmi soukromá data

7) Povolený věk

a) NetClick může využívat pouze osoba starší 15 let
b) Osoba mladší 15 let může NetClick užívat za uvědomění rodičů nebo zak. zástupce (Za uvědomění zodpovídá sama)

8) Soutěže a akce

a) V případě jakékoliv soutěže nebo akce si admin vyhrazuje právo vytvářet nebo kdykoli měnit jakékoliv podmínky (soutěže nebo akce)
b) Pokud nejsou dány jiné podmínky soutěže nebo akce platí veškeré podmínky které jsou uvedeny ve smlouvě

9) Odstoupení od registrační smlouvy - smazání účtu

a) Uživatel má právo kdykoliv zažádat o zrušení smlouvy, tudíž o smazání účtu admin je povinnen vyhovět nejpozději do 30 dnů, pokud uživatel hrubě neporušuje smluvní podmínky nebo v neobvyklých případech
b) Admin si vyhrazuje kdykoliv právo na ukončení smluvních podmínek mezi jakýmkoliv uživatelem
c) Admin si vyhrazuje právo na ukončení webového projektu bez jakýkoliv nároků na úhradu uživatelum

10) Podmínky nákupu premium a kreditu

a) Odesílatel premium-sms souhlasí s podmínkami netclick a podmínkami poskytovatele premium-sms služby
b) V případě platby pomocí premium-sms, zodpovídá za odeslání správného tvaru na správné číslo uživatel(popř.odesílatele)
c) Pokud odesílatel nedodržuje podmínky, či odešle premium-sms v nesprávném tvaru nebo na nesprávné číslo, nemá nároky na konpenzaci
d) Je přísně zakázáno zneužívat premium-sms služby k placení nezákonných služeb nebo propagace premium-sms kodu a čísla pod udáním falešných informací(např: nepravdivě udaná cena, nepravdivé informace o službě, atd)
e) V případě porušení těchto podmínek, si admin vyhrazuje právo jakkoliv v souvislosti s uživatelským účtem potrestat porušení podmínek, v případě většího provinění řešit důrazněji i mimo uživatelský účet
 f) Odesílatel(uživatel) nesmí odesíla sms v případě odstavení netclick nebo v závažné poruše

11) Výplaty

a) Uživatel zodpovídá za správné vyplnění výplatních údajů, pokud nebudou údaje vyplněny správně, uživatel nemá nárok na kompenzaci
b) Je přísně zakázáno jakkoliv narušovat výplaty (např: zadávání klamavých údajů, které by mohli poškodit netclick)
c) Je přísně zakázáno využívat netclick k práni špinavých peněz, pokud by došlo k porušení této podmínky, mohou z toho být vyvozeny důsledky
d) V případě jakýkoliv problému nebo okolností, si admin vyhrazuje právo pozměnit: výši výplaty, měnu a metodu výplaty nebo zrušit výplatu
e) Admin si vyhrazuje právo na časovou prodlevu výplaty podle uvážení admina

12) Nákup kreditu a premia

a) Uživatelům je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem narušovat sms a paypal platby
b) Při platbě Paypalem je uživatel povinen nechat proběhnou platbu až do konce(aby bylo premium nebo kredity správně přičteny)
c) V případě poruchy je uživatel povinen chybu nahlásit.

 

13) FAQ

Jedná se o internetové stránky s výdělky do 20 000 Kč(ročně) jak je stanoveno v ČR zakonníku, pokud částka nepřesáhne 20 000 kč tyto peníze nemusí být daněny.

Registrací souhlasíte se všemi podmínkami